Stavební společnost Svoboda

asfaltový specialista


Dobrý den, jsme společnost zabývající se v nejvyšší míře pokládkou asfaltových povrchů a veškerých souvisejících prací. Při stavbě silnic jsme naprosto soběstační, jelikož disponujeme veškerou potřebnou technikou (včetně chodníkového pásového finišeru a většího kolového finišeru model 2009), což znamená finanční úsporu, ale i správnou synchronizaci prací, kdy nejsme vázáni časovými možnostmi externích firem. Důraz na kvalitu je díky tomuto vyšší, jelikož je celý projekt v naší režii a my sami za něj zodpovídáme.

Naše společnost působí již od roku 1993 a tato zkušenost se promítá na kvalitě odvedené práce. Jedná se o rodinný podnik, kde dnes pracuje již třetí generace. Klademe důraz hlavně na dobré jméno naší společnosti, což nás zavazuje ke kvalitně odvedené práci v celém spektru naší nabídky a ne pouze při předávání, ale aby náš produkt vydržel a dělal nám reklamu i v budoucnu.

Nejvíc se zaměřujeme na spolupráci s obcemi, kde máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Naše působnost je převážně v okrese Příbram a severní části Jižních Čech, není ale výjimkou ani Praha a Plzeň, jelikož se velice často stává, že i přes vyšší náklady na dopravu, jsme cenově celkově mnohem levnější, než tamější konkurence.

Nejsme společností, která musí vykazovat vysoké zisky, aby mohla platit své úvěry, bez kterých to ve většině případů, pokud chcete používat nové technologie, nejde. Náš případ je ale specifický. Jelikož je naše společnost rodinným podnikem, jsme velmi opatrní v otázce finanční výpomoci v podobě půjček a tak za celou historii naší firmy, jsme si nikdy nevzali žádný úvěr. Veškeré stroje, kterými disponujeme, jsme zakoupili z úspor. Jsme tedy schopni přežívat i v ekonomicky špatných časech, jako je dnešní ekonomická krize, jelikož nejsme vázáni žádnými dluhy.

Kontakt

Karel Svoboda
602 107900

Jiří Svoboda
602 107909

silnicesvoboda@email.cz